Förskolebarn Filippinerna 2011

      Förskolebarn Pandayan

      Förskolebarn Pandayan

        Räkna är roligt!

       Förskolebarn Prenza

       Förskolebarn Prenza

       Förskolebarn Bignay

2